Categories
Po polsku

Wiedza to potęga?

knowledge is power on a piece of paper

Francis Bacon, angielski filozof, naukowiec i polityk z XVI-XVII wieku, jest często przypisywany słynnemu powiedzeniu “Scientia potentia est,” co w polskim tłumaczeniu brzmi jako “wiedza to potęga.” Jednakże, istnieje pewne nieporozumienie w tłumaczeniu tego zwrotu, które może prowadzić do mylących interpretacji. W rzeczywistości, Bacon użył zwrotu „ipsa scientia potestas est”, co można bardziej precyzyjnie przetłumaczyć jako “wiedza sama w sobie jest władzą.”

Błąd w tłumaczeniu tego zwrotu jest istotny z kilku powodów. Po pierwsze, nieprawidłowe tłumaczenie może prowadzić do niezrozumienia pierwotnego znaczenia, jakie Bacon chciał przekazać. Po drugie, różnica między “wiedza to potęga” a “wiedza to władza” jest kluczowa, ponieważ te dwie formuły wyrażają zupełnie odmienne idee.

“Wiedza to Władza” vs. “Wiedza to Potęga”

Pierwszy zwrot, “wiedza to władza,” sugeruje, że kontrolując dostęp do informacji i wiedzy, można osiągnąć dominację nad innymi ludźmi lub społeczeństwem. To stwierdzenie podkreśla znaczenie kontroli nad informacjami, a niekoniecznie związek między wiedzą a pozytywnym wpływem na jednostkę czy społeczeństwo.

Z drugiej strony, drugi zwrot, “wiedza to potęga,” skupia się na pozytywnym aspekcie wiedzy. Wyraża przekonanie, że zdobywanie wiedzy i nauka prowadzą do osiągnięcia sukcesu i rozwoju. To bardziej optymistyczne spojrzenie na rolę wiedzy w życiu ludzi i społeczeństw.

Podsumowanie

Tłumaczenie zwrotu Bacona jako “wiedza to potęga” jest błędne, ponieważ nie oddaje pierwotnego sensu jego myśli. Poprawne tłumaczenie, “wiedza sama w sobie jest władzą,” podkreśla znaczenie wiedzy jako źródła władzy i kontroli. To ważne, aby zrozumieć, że Bacon nie tylko rozważał znaczenie wiedzy, ale także jej potencjał wpływu na społeczeństwo i jednostki. Dlatego warto korzystać z precyzyjnego tłumaczenia, aby lepiej zrozumieć jego filozoficzne przekonania i idee.

By Marek Foss

I graduated Oxford University Computing Laboratory in 2008 and since then have been a full-stack lead on many projects, in different technologies. Myself, I like to code in Perl, Solidity and JavaScript, run on Debian & Nginx, design with Adobe CC & Affinity and work remotely, but overall I always do whatever gets the job done. I like to learn new things all the time!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.